Мақолаҳои илмӣ-методӣ

 

МАФҲУМИ «ВОҲИДҲОИ БЕМУОДИЛ» ВА ТАСНИФИ ОНҲО ДАР РАВАНДИ ОМӮЗИШИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ ДАР МАКТАБИ ТОҶИКӢ Тағоева Мавзуна Мирзомуродовна

 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ И ЕЁ ПЕРЕВОДА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (ПО МАТЕРИАЛАМ ИЗ УЧЕБНИКОВАНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ТАДЖИКСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ)

 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 

РУШДИ НЕРУИ ИНСОНӢ: САБАБ ВА ОМИЛҲО
Имомназари Холназар, омӯзгори калони кафедраи иқтисод ва идора дар соҳаи маориф


НАҚШИ ХИМИЯ ДАР ХОҶАГИИ ХАЛҚ (МИЗИ МУДАВВАР БАХШИДА БА РӮЗИ ХИМИКОН, 30.05.2019)
Абдулло Орифов номзади илмҳои химия, Дотсенти кафедраи Иқтисод ва идора дар соҳаи маориф.


КОНФЕРЕНСИЯИ ДОНИШКАДАВӢ БАХШИДА БА ИДИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ НАВРӮЗ СОЛИ 2019

 

Абдулло ОРИФОВ, дотсент Исфандиёр РАҲМАТШОЕВ, омӯзгори калони кафедраи иқтисод ва идора дар соҳаи маориф


ЭҲЁИ КАСБУ ҲУНАРҲОИ МИЛЛӢ
Одинаев А.Р. Мудири кафедраи таҳсилоти касбӣ, н.и.ф. дотсент

 

poz-3

Таҷрибаи пешқадам

poz-1

Самтҳои аввалияи такмили ихтисос

poz-2

Мақолаҳои илмӣ-методӣ

poz-3

Государственное учреждение «Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»
© 2021 --- Все права защищены.